Witamy na stronie internetowej
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "JANIK" Sp. z o.o.
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” Sp. z o. o. powstał w październiku 2000r. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego, Zakład pełni funkcję RIPOK dla dwóch powiatów: ostrowieckiego i starachowickiego.

Spółkę tworzą gminy: Ostrowiec Świętokrzyski, Kunów, Starachowice, Bodzechów, Łagów, Waśniów, Ćmielów, Bałtów. RIPOK w Janiku obsługuje łącznie około 224 tysięcy mieszkańców. Dziennie przyjmuje się około 150 ton odpadów.
Pozwolenie zintegrowane OWŚVII.7222.14.2014