Współpraca

WSPÓŁPRACA

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów „Janik” przyjmuje do zagospodarowania odpady z Ostrowca Świętokrzyskiego oraz z miast i gmin tj.: Bałtów, Bodzechów, Brody, Ćmielów, Kunów, Łagów, Mirzec, Pawłów, Starachowice, Tarłów, Wąchock i Waśniów.

W trosce o środowisko przyrodnicze oraz zapobieganie powstawania „dzikich wysypisk”, ZUO „Janik” przyjmuje również odpady od klientów indywidualnych. Współpraca z gminami opiera się głównie na odbiorze zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów budowlanych oraz odpadów pochodzących z przeróbki mechanicznej odpadów.